ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δίκες για ιατρική αμέλεια, αστικές και ποινικές, σε όλους τους βαθμούς (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος).

Συνεργασία με κορυφαίους ιατροδικαστές και πραγματογνώμονες, κατά ειδικότητα.

Γνωμοδοτήσεις, μετά από έλεγχο φακέλου, αν υπάρχει ή όχι ιατρική αμέλεια.

Αποζημίωση για ιατρική ευθύνη.

Νομική συνδρομή ιατρικής ευθύνης.

Νομική συνδρομή γνωμοδότησης στο Ιατρικό Δίκαιο για το χειρισμό της δίκης. Δυνατότητα χρησιμοποίησης ειδικών τεχνικών συμβούλων, κάθε ειδικότητας.

Προσεπικλήσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες.

Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών.

Νομική συνδρομή (υποβολή υπομνημάτων, ενστάσεων, προσφυγών) από Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας,

Νομική συνδρομή για ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ (υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια).

Νομική συνδρομή για ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμίδας για παραβιάσεις από εκθέσεις πορίσματα που έχουν συνταχθεί από ελεγκτικά όργανα.

Νομική συνδρομή σε ΕΔΕ (υπομνήματα), κλήσεις προς απολογία.

Νομική συνδρομή ενώπιον Δ.Σ. Νοσοκομείων, ΥΠΕ, Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Νομική συνδρομή για οποιοδήποτε ποινική δίκη (ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες, έκθεση σε κίνδυνο). Επίσης ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις, πλαστογραφίες, νοθεύσεις εγγράφων κλπ.

Αιτήσεις προς νοσοκομεία και εισαγγελικές αρχές, Αρχή Προστασίας Δεδομένων για λήψη εγγράφων.

Νομική συνδρομή για Συμβούλια Κρίσης ενώπιον Διοικητικών Εφετείων.

Υπαλληλικές προσφυγές.

Νομική συνδρομή για ClawBack και Rebate.

Νομική προσφυγή για συντάξεις.

Διοικητικά δικαστήρια (Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας) για πειθαρχικά ΣΕΥΥΠ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Νομική συνδρομή σε Ελεγκτικό Συνέδριο για συντάξεις.

Νομική συνδρομή σε Ελεγκτικό Συνέδριο για τυχόν καταλογισμό από ευθύνη νοσοκομείου προς γιατρό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Έλεγχος φακέλου και εκτίμηση.

Οδηγίες για χειρισμό υπόθεσης.

Γνωμοδοτήσεις. 

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ