ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο γιατρός είναι υπόχρεος σε παροχή υπηρεσιών lege artis προς τον ασθενή. Γιατρός και ασθενής δεν αποβλέπουν στο αποτέλεσμα μιας ιατροχειρουργικής επέμβασης. Υποχρέωση του γιατρού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας. Η ιατρική αμέλεια μπορεί να έχει αδικοπρακτικό ή ενδοσυμβατικό χαρακτήρα. Εξετάζεται η συρροή αξιώσεων των δύο λόγων ευθύνης (Ε.Ι.Δ. 2009, σ. 660-663)
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ