ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Ιπποκράτης ο Κώος υπήρξε θεμελιωτής όχι μόνο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. Αναλύονται οι βασικές θεωρήσεις της ιπποκράτειας σκέψης, το πεπερασμένο της ιατρικής και το (μη) τυχαίο, η δυστυχία της ιατρικής επιστήμης, η σχέση της ιπποκρατικής σκέψης με το θείο, προϋποθέσεις για την άσκηση της ιατρικής τέχνης, το κοινωνικώς φαίνεσθαι, κρίσεις για τους γιατρούς της εποχής. Επίσης, η ιπποκρατική διδασκαλία για συμπεριφορά κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, η διαγνωστική προσέγγιση, η προγνωστική διαδικασία, η θεραπευτική προσέγγιση, η ιατρική ένδειξη ως στοιχείο της lege artis συμπεριφοράς, η προσφυγή σε ειδικό γιατρό και η σύγκληση ιατρικού συμβουλίου, η απαίτηση ιατρικής αμοιβής, ανεξάρτητα από την παροχή υπηρεσιών. Αναλύεται, επίσης, η αντίληψη περί του ιατρικού σφάλματος και ιδίως τα ιατρικά λάθη, η συνεργασία και τα «σφάλματα» των ασθενών, η υποχρέωση διαφώτισης ή ενημέρωσης του ασθενούς, ως προϋπόθεση συναίνεσής του, η υποχρέωση παροχής βοήθειας, η υποχρέωση τήρησης ιατρικού απορρήτου, η παροχή βοήθειας στο θνήσκοντα, η ευθανασία, η τεχνητή διακοπή της κύησης (Ε.Ι.Δ. 2009, σ. 484-492, 580-592).
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ