ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζονται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Π.Σ.Ι.) για την εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων των γιατρών. Μεταξύ των άλλων, εξετάζονται η αρχή της πειθαρχικής δίωξης, η διαδικασία κρίσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Α.Π.Σ.Ι., πρακτικά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, αιτιολογία απόφασης, πειθαρχικές ποινές, κοινοποίηση αποφάσεων, ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων, εκτέλεση αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων και Α.Π.Σ.Ι., υποκείμενα πειθαρχικής δίωξης, πειθαρχική ευθύνη μελών Δ.Σ. Ιατρικών Συλλόγων και μελών Δ.Σ. Π.Ι.Σ., κατά τόπο αρμοδιότητα Πειθαρχικών Συμβουλίων, συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου, αίτηση εξαίρεσης μελών, παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων, σχέση πειθαρχικής, ποινικής και αστικής δίκης, καθώς και πειθαρχικής ευθύνης των γιατρών ΕΣΥ, ευθύνη των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων, δικονομικές αρχές που ισχύουν κατά την κρίση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Α.Π.Σ.Ι., αρχές αποδεικτικής διαδικασίας, πέρας της πειθαρχικής δίκης, εκτελεστότητα των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και δυνατότητα αναστολής αυτών (Ε.Ι.Δ. 2009, σ. 292-301, 388-400).
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ