ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνητή γονιμοποίηση και η παροχή βοήθειας στο θνήσκοντα αποτελούν από τους πλέον δυσχερείς τομείς της ιατρικής ευθύνης. Έργο του νομικού είναι να παρέχει λύσεις που συνάδουν με την εκάστοτε ισχύουσα έννομη τάξη, προστατεύουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και συμβάλλουν στην ασφάλεια του δικαίου. Οι Γερμανοί νομικοί, στο 56ο συνέδριό τους, εκλήθησαν να παράσχουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι λύσεις που πρότειναν σε αρκετά σημεία αποκλίνουν σημαντικά από το ισχύον Γερμανικό Θετικό Δίκαιο, όπως η θεώρηση της μη ανακούφισης των οδυνών του επωδύνως θνήσκοντος ως σωματικής βλάβης, ακόμη και αν υφίσταται το ενδεχόμενο επελεύσεως του θανάτου του ως αναπόφευκτη ανεπιθύμητη παρενέργεια. Το ενδιαφέρον του Έλληνα νομικού, αλλά και γιατρού, έγκειται κυρίως στη συγγένεια του γερμανικού και ελληνικού δικαίου. Το αντίστοιχο ελληνικό νομικό πλαίσιο εξετάζεται παράλληλα.
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ