ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1) Θέση του προβλήματος. 2) Κατανομή του βάρους αποδείξεως: α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. β) Παροχή διευκολύνσεων του βάρους αποδείξεως εξαιτίας της prima facie αποδείξεως. γ) Αντιστροφή του βάρους αποδείξεως εξαιτίας βαρείας αμέλειας του γιατρού. δ) Κατανομή του βάρους αποδείξεως σύμφωνα με την περιοχή ευθύνης εκάστου των μερών. ε) Παροχή διευκολύνσεων του βάρους αποδείξεως του ενάγοντος, εξαιτίας παραβάσεως του καθήκοντος διαφωτίσεως του γιατρού. στ) Παροχή διευκολύνσεων του βάρους αποδείξεως του ενάγοντος, λόγω παραβιάσεως του καθήκοντος του γιατρού τηρήσεως αρχείων. ζ) Η κατανομή του βάρους αποδείξεως και σύμφωνα με το άρθρο 287 του γερμανικού ΚΠολΔ. 3) Η αγγλοσαξονική αντιμετώπιση της προκλήσεως του βάρους αποδείξεως στη δίκη ιατρικής ευθύνης. 4) Η αντιμετώπιση της γαλλικής σχολής. Το όψιμο ενδιαφέρον προς τον ενάγοντα. 5) Ένα δίλημμα (Νόθος) αντικειμενική ευθύνη του γιατρού. Επιβάρυνση ή ελάφρυνση του δικονομικού βάρους. Εισήγηση του Χάρη Τ. Πολίτη, που έγινε στο ΙΔΜΕ στις 30.4.1987. Δημοσιευμένη στη ΔΙΚΗ 1987, 401.
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ