ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανασκόπηση αυτή καταγράφει τα κυριότερα ιατρονομικά ζητήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση ανθρώπινων θεραπευτικών μεταμοσχεύσεων. Ανασκοπούνται και σχολιάζονται κατά σειρά: Ι. Η θέση του προβλήματος. ΙΙ. Τα υποκείμενα των επεμβάσεων. ΙΙΙ. Οι γενικές αρχές σε σχέση με τις υποχρεώσεις του γιατρού. IV. Οι νομιμοποιητικοί λόγοι και V. Τα ειδικά προβλήματα, όπως είναι το κόστος των μεταμοσχεύσεων, οι πειραματικές μεταμοσχεύσεις, η τεχνητή παράταση της ζωής του θνήσκοντος για την αφαίρεση των μοσχευμάτων και οι μεταμοσχεύσεις από όργανα ζώων.
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ