ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο γιατρός που κατηγορείται για ιατρική αμέλεια, υπέχει τρία είδη ευθύνης, ποινικής, αστικής και πειθαρχικής, των Ιατρικών Συλλόγων ή των Πειθαρχικών Οργάνων του ΕΣΥ. Η έννοια της αμέλειας του νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, όσο και του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι εξαιρετικά ασαφής και απαράδεκτα διευρυμένη για την ασφάλεια δικαίου. Η αμέλεια πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία. Μερικές φορές, επειδή δεν μπορεί να αποδειχθεί δόλος από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, εφαρμόζουν τη διάταξη του άρθρου 106 δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα «Η αμέλεια, η ατελής και μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος», που αποτελεί βελτιωμένη έκδοση της «ραθυμίας» προϊσχύσαντος δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Για λόγους ισότητας, αλλά και αποφυγής αμυντικής ιατρικής, η αμέλεια θα πρέπει να κρίνεται «εν στενή εννοία» (stricto sensu) και με κριτήρια του ποινικού δικαίου.
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ