ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Διάγραμμα συγγραφέα. 
Η νομική θεωρία. 
Ι. Η θέση του θετικού δικαίου.
ΙΙ. Περιεχόμενο του ιατρικού απορρήτου. 
ΙΙΙ. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 
IV. Ο δόλος ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. 
V. Εξαιρέσεις από την αρχή τήρησης του απορρήτου. Ο ρόλος της συναίνεσης του ασθενούς για την αποδέσμευση από το απόρρητο.
VI. Η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Δικονομικά ζητήματα. 
Μαρτυρία ενώπιον των Δικαστηρίων. 
Ειδικά ζητήματα του ιατρικού απορρήτου. 
I. Ιατρική αμέλεια. 
II. Γενικοί λόγοι που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή τον καταλογισμό. 
III. Η άμυνα του γιατρού για ιατρικό σφάλμα. 
IV. Η αμοιβή του γιατρού. 
V. Γιατρός και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
VI. Το ιατρικό απόρρητο στην πράξη. 
VII. Ο «διάσημος» ασθενής. 
VIII. Ιατρικό απόρρητο και HIV λοίμωξη. 
IX. Ιατρικό απόρρητο και σχολεία. 
X. Ιατρικό απόρρητο και οικονομικές υπηρεσίες. 
XI. Ιατρικό απόρρητο και φυλακές. 
XII. Ιατρικό απόρρητο και ασφαλιστικές εταιρείες.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλα τα άρθρα σε PDF αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή όλων των αναρτημένων άρθρων, με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο, φωτογραφικό, φωτοτυπικό, ψηφιακό, CD, DVD, διαδικτυακό, και τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 
© Χάρης Πολίτης, τηλ. 210 6756747, fax 210 6729207, chpolitis@gmail.com.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ: 210 6729207, 6948 784838 (sms)
chpolitis@gmail.com
Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451
N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ